top of page
Zoeken

Total Company Scan helpt MKB-ondernemers de eigen bedrijfsvoering te analyseren


Gebaseerd op wetenschap én praktijk


Veel MKB-ondernemers hebben op een bepaald moment behoefte aan een analyse van hun bedrijf. Hoe staan de zaken ervoor? Welke volgende stappen zijn opportuun? Wat kan er beter, of creatiever? En waar liggen de kansen? Budget voor een dure adviseur of consultant is er echter vaak niet. Vanaf nu is dat ook niet meer nodig, want de nieuwe Total Company Scan stelt MKB-ondernemers in de gelegenheid om via pc of tablet simpel en effectief inzicht te krijgen in hun bedrijfsvoering en meteen in actie te komen om verbeteringen door te voeren in hun bedrijf.

De Total Company Scan bestaat uit 182 gevalideerde vragen, opgesteld op basis van diepgaand literatuuronderzoek naar de succes- en faalfactoren in het MKB. Aan de totstandkoming van deze onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde business scan is drie jaar lang gewerkt, in samenwerking met een team van de Universiteit van Amsterdam. De uitkomst is een direct te downloaden onderzoeksrapport, waarmee de ondernemer in staat wordt gesteld om gestructureerd aan de slag te gaan met verbeter- en aandachtspunten, tips en websitelinks en heldere adviezen.


Antwoord op vragen uit de praktijk

De Total Company Scan is ontwikkeld als een professionele tool die aansluit op de dagelijkse vragen die leven bij ondernemers. Iedere ondernemer kan zo zijn of haar eigen consultant worden en de resultaten bespreken met een team van collega’s en/of de accountant. Op die manier kan een plan van aanpak worden gemaakt dat leidt tot meer omzet en winst, dan wel tot een heroriëntatie op nieuwe markten of producten.


De Total Company Scan is onafhankelijk: alle websitelinks, tips en verbeterpunten zijn gekozen met een niet-commercieel oogmerk. Door de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk biedt de Total Company Scan een geloofwaardig en toegankelijk platform voor ondernemers op zoek naar nieuwe inzichten en resultaten.


Vooral na corona relevant

Volgens een van de initiatiefnemers van de Total Company Scan, Martijn Botermans, komt dit innovatieve instrument op precies het goede moment beschikbaar. Botermans: “Veel MKB-ondernemers worstelen nog met de naweeën van de coronaperiode. Ze hebben het financieel lastig en de steun van de overheid neemt af. Sommigen raken in de problemen. Juist nu kunnen velen laagdrempelige ondersteuning gebruiken, omdat ze zich willen of moeten heroriënteren, nieuwe markten willen verkennen of een toekomstvisie willen toetsen. Daarvoor is deze bedrijfsscan een uitstekend hulpmiddel.”


Bij de samenstelling van de vragen en de adviezen van de Total Company Scan is samengewerkt met Dr. Bram Kuijken van de Universiteit van Amsterdam, gepromoveerd op Innovatieve marketing en gespecialiseerd in ondernemerschap, innovatie en startups. Voor de vertaling van wetenschap naar de praktijk is samengewerkt met Gyuri Vergouw MSc MMC, auteur van diverse bestsellers op managementgebied.


Heeft u vragen of wilt u een toelichting op dit bericht? Neemt u dan gerust contact op met:


Total Company Scan info@totalcompanyscan.nl of 0627062779 www.totalcompanyscan.nl

Links:


コメント


bottom of page